Suomeksi 5+2 (Pyhäjoki 2)


Hansenin koodi UUUUUOO/UUOOOOOO F1 tai F2 

n_FS_52_Pyhajoki2.JPG
Suomeksi 5+2, Pyhäjoki 2 (Vpl)
 

Tätä pujotttelutapaa on käytetty Pyhäjoella Vpl (Museoviraston neulakinnaskysely 1957, K3/546). Huom. Tämän vastauksen liitteenä ei ollut näytettä. Useissa vastauksissa pujottelutavat oli kuvattu moniselitteisesti, mutta vaikka tässä vastauksessa lankojen lukumäärä tuntuikin yllättävältä, mielestäni vastauksessa oli selkeästi kerrottu, että peukalon päällä on viisi lankaa ja alla kaksi lankaa. 

Video (linkki