Hansenin koodi ja vähän Nordlandin systeemistäkin 


Kunkin pujottelutavan sivun alussa on mainittu myös ns. Hansenin koodi (Egon Hansen's notation), esim. suomeksi 1+1 -neulakinnastekniikalla (ns. oslolaisella pistolla) se on UO/UOO (yhden ali, yhden yli). Hansenin koodi on useimmille arkikäytössä ylimääräistä tietoa, eikä sen tunteminen ole lainkaan välttämätöntä. Koodi kertoo tiiviissä muodossa, millä tavalla lanka kulkee toisten lankojen yli ja ali, ja jos tuntee Hansenin koodin, aivan uusienkin pujottelutapojen kokeileminen on mahdollista pelkän koodin avulla.

Alla Hansenin koodi UOU/OUOO eli venäjäksi 1+1+1 (ns. Dalbyn pisto)
hansen_1.jpg

Seuraa punaista lankalenkkiä alhaalta myötäpäivään ylös.

1 langan ali (U), 1 langan yli (O), 1 langan ali (U), lanka kääntyy (/)
1 langan yli (O), 1 langan ali (U), 2 langan yli (OO)


Video 1 Hansenin koodista, sis. suomeksi 1+1, Yorkin pisto, suomeksi 1+2, suomeksi 2+2.
Video 2 Hansenin koodista, sis. venäjäksi 1+1+1, venäjäksi 2+2+2.


Epätäydellinen luettelo erilaisista neulakinnastekniikoista (linkki).

Egon Hansenin kehittelemä koodi eri neulakinnastekniikoiden merkitsemiseen lyhyesti:

U = under, ali - neula kulkee lankalenkin ali
O = over, yli  - neula kulkee lankalenki yli
/ = kohta, jossa lanka kääntyy, lähtee takaisin päin

Hansenin koodissa on myös : ja ( ), mutta niitä käytetään harvemmin, ks. Åslen pisto.
 
Huom. U:t ja O:t katsotaan työstä etupuolelta, kun työ on otettu pois peukalolta. 


Nordlandin systeemi

Norjalaisen Odd Nordlandin (1960) kehittelemä merkintätapa voi alkuun tuntua hankalalta, mutta silläkin on logiikkansa. Kaukosen 2+2+2 tai Hansenin UUOOUU/OOUUOOO olisi Nordlandin systeemillä 8(223), mikäli kiinnitystapana on F1 tai B1 (yksi reunasilmukka), mutta 8(222), mikäli kiinnitystapana on F2 tai B2 (kaksi reunasilmukkaa). Nordlandin systeemi ei ole yksiselitteinen, joten sama merkintä voi tarkoittaa useampaa eri pujottelutapaa, esimerkiksi Nordlandin 3(1) voi tarkoittaa O/UU F2, O/UO F2, U/OO F2 tai U/OU F2 Hansenin koodilla merkittynä, ja esimerkiksi 5(111) voi tarkoittaa UOU/OUOU F2, UOU/OUOO F2 tai vaikkapa OUO/UOUU F2. Nordlandin systeemi ei erottele eri kiinnitystapoja, esim. F1, B1 tai M1 (F1 = 1 reunasilmukka etukautta; B1 = 1 reunasilmukka takakautta; M1 = 1 silmukka etureunasta hieman alempaa, mid).

Alla Nordlandin systeemillä merkitty 5(112) eli venäjäksi 1+1+1 (ns. Dalbyn pisto)
nordland_2.jpg
Punainen lanka näyttää yhden kokonaisen piston (kuten Nordland sen kuvaa)
Roomalaiset numerot I-V merkitsevät "risteyksiä" 1-5, eli tämä pisto on "a 5 system stitch"
Numerot 1-1-2 merkitsevät langan kulkua, eli 1 x yli, 1 x ali, 2 x yli --> "112"
Huom.
Jos kiinnityssilmukoita on kaksi, viimeinen numero muuttuu yhtä pienemmäksi

5(112) = F1 tai B1(1 reunasilmukka etukautta tai takakautta)
5(111) = F2 tai B2 (2 reunasillmukkaa etukautta tai takakautta)
5(11) = F3 tai B3 (3 reunasilmukkaa etukautta tai takakautta)Kun peukalo on kiinni työssä, pujottelutavan "suomeksi 2+2" voi ajatella niin, että peukalon ympärille jää 2 peukalosilmukkaa (joita ei poimita), ja neulalle poimitaan 2 silmukkaa.

Kun muistaa, että suomeksi neulottaessa numeroparin ensimmäinen luku tarkoittaa peukalon ympärille jääviä silmukoita, ja jälkimmäinen luku neulalle poimittavia silmukoita, pujottelutekniikoita on helpompi hahmottaa.


Venäjäksi neulottaessa kaksi ensimmäistä lukua menevät kuten suomeksi neulottaessa ("jää peukalolle"; "poimitaan neulalle"), ja viimeinen luku venäjäksi neulottaessa tarkoittaa silmukoita, jotka lopussa poimitaan neulalle takakautta, neulankärki vasemmalle.


Alla Hansenin koodi suomeksi 2+2 neulotussa mallissa (UUOO/UUOOO)
iso_suom_22_a.jpg Seuraa ulointa lankalenkkiä oikealla, alaspäin ja vasemmalle

2 langan ali (UU)
2 langan yli (OO)
langan suunta kääntyy (/)
2 langan ali (UU)
2 langan yli (OO)
lopuksi lanka risteää itsensä yli 1 yli (O)

UUOO/UUOOO